Sinds 2005 werkt Jolanda Hartog als docent bij Cultuurhuis Wherelant in Purmerend. Zij geeft hier verschillende cursussen aan diverse doelgroepen: o.a. beeldhouwen in speksteen, keramiek en plateelschilderen aan volwassenen, het kinderatelier en na-schools aterlier, Daarnaast geeft ze regelmatig les aan mensen met een beperking, bij het inloopatelier (werkplaats voor mensen met een psychiatrische achtergrond), atelier voor 2 (voor mensen met dementie en hun mantelzorger) Ze werkte mee aan diverse (scholen) projecten, community art projecten, teambuildings workshops en het CMK cultuureducatie met kwaliteit (dit is een stimuleringsregeling van de Rijksoverheid om de kwaliteit van cultuureducatie te vergroten in het basisonderwijs).

 VISIE

Als docent probeer ik mijn passie om dingen te maken, om iets nieuws te creëren wat er eerst nog niet was, over te dragen op de cursist.
Ik vind het belangrijk dat de cursisten  in de eerste plaats plezier hebben in het maken van een werkstuk, dat ze genieten van het proces en dat het een kick geeft om iets zelf te maken. Dat ze verbaast staan van hun eigen kunnen en uiteindelijk trots zijn op hun creatie.
Ook belangrijk is, dat iedere cursist op z'n eigen niveau en tempo zich steeds verder ontwikkelt, steeds meer inzicht krijgt, steeds een grotere uitdaging aandurft en steeds zelfstandiger te werk gaat. 


  

Als docent 'zoom je' eigenlijk even in op je cursist, of het nou een kind is of een volwassene. Al pratend en kijkend naar het werkstuk, probeer ik als docent een idee te krijgen van welke kant de cursist op wil met zijn werk, wat wil hij laten zien, wat voor verhaal wil hij met zijn beeld vertellen en wat vindt hij zelf mooi.....We kijken samen of het idee uitvoerbaar is en op wat voor manier. Als docent denk ik mee, geef ik tips, inspireer ik en geef ik mogelijkheden aan, bijv. een andere manier van kijken, zodat de cursist zelf kan inzien en kan beslissen hoe hij verder gaat met zijn kunstwerk.

          
Dieren van oud hout, gemaakt tijdens het kinder atelier

PROJECTEN :

CMK
: Cultuur Educatie met Kwaliteit   www.cultuureducatiepurmerend.nl  
Projecten bij OBS De Kawama en De Oeboentoe. (Brede school DE KRAAL)


Leonardo da Vinci: thema: metenThema: Licht /kleuren mengen


KUNST TE GAST: voor mensen met dementie/hun mantelzorgers samen met kinderen van de naschoolse opvang.
Thema: 100 jaar droge voeten, de watersnoodramp van 1916.
PURMEREND AAN ZEE:   (  www.kinderenaanzee.nl  Vakantie week voor kinderen.


Beelhouwen met sculptuurzand

PROJECT BIJ P3 voor vluchtelingen 


Grindtapijt met kinderen : Oosters tapijt meets Hollands Delftsblauw